Aktivity s termokamerami

Termografie může být využita v různorodých vzdělávacích aktivitách - poskytuje názornější a hlubšlí náhled na obecně známé jevy.

Pokus demonstrující na plastovém pytli, že některé materiály jdou propustné pro infračervené spektrum, ale ne pro viditelné 

Tepelné změny při solení ledu - téma teploty tání a latentního tepla 

Konference LabIR Edu

První ročník naší projektové konference se konal v Plasech u Plzně.
  • Po covidové pauze jsme měli konečně příležitost potkat naše projektové partnery a skvělé učitele na jednom místě, abychom se podělili o nápady, jak oživit výuku STEM předmětů a probrali budoucí projekty.
  • Společně jsme bádali a byli ohromeni sedmi skvělými science show, které demonstrovaly zapojení naší termokamery do výuky fyziky, chemie, biologie a environmentální výchovy.

Vedení tepla lze demonstrvat přiložením ruky na knihu nebo tlustý katalog

Maker Faire Plzeň

Nikdy nevynecháme plzeňskou Maker Faire pro kutily a inovátory. 

EDUbus

Mobilní polytechnická laboratoř využívá aktivizujících výukových metod, moderních technologií a atraktivního prostředí. Termokamery jsou součástí projektu už druhým rokem.

Workshop pro učitele a lektory v science centru Pevnost poznání v Olomouci

Studenti z Masarykova gymnázia Plzeň pozorovali v rámci naší studentské soutěže zahřívání elektromotoru 

Letecká termografie 

Elektrické obvody – seznámení s tématy jako je Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony o obvodu

Oblíbenou aktivitou našich workshopů a projektových dnů je zahřívání míčků. Účastníci soutěží, kdo dokáže nejvíc zahřát squashový míček

Termogram velblouda shazujícího zimní srst z Plzeňské Zoo

Soustruh očima termokamery  

Některé materiály jsou propustné pro infračervené záření, ale ne pro viditelné světlo a naopak (tento průhledný efekt si mohou studenti vyzkoušet na černém pytli na odpadky nebo na nafouknutém balónku)

Krmení Žirafy Rothschildovy v Zoo Plzeň

ŠKODA AUTO EDU.LAB

Česká automobilka v rámci podpory technického vzdělávání spustila v září 2021 projekt, jehož cílem je představení nejmodernějších technologií včetně našich termokamer žákům základních škol.

Workshop pro učitele k využití termokamery ve výuce uspořádaný ve spolupráci s organizací Elixír do škol  

Environmentální Výchova

Díky termokamerám se můžete podívat na toto průřezové téma novýma očima.
  • Nvias.org nabízí školám celodenní projektový den nazvaný „Climate rules“, ve kterém představuje termografii jako jednu z technologií pro boj s globálním oteplováním. 

Teplotní změny při rozpouštění pevných látek

Chemický experiment se spalováním organických látek očima termokamery 

Studenokrevné zvíře očima termokamery 

Ukázka rozdílné propustnosti ve viditelném a infračerveném spektru na destičce z plexiskla

Ukázka vlivu emisivity měděného plechu na termovizní měření

Tučňáci v plzeňské Zoo 

Fyzika

Fyzika se promítá do všech STEM předmětů, jimiž prostupují klíčové koncepty, jakými je teplo a energie.
 
  • Termokamera zobrazuje teplo, které je všude kolem nás. Elektromagnetické záření odpovídající své teplotě totiž vyzařují všechny předměty (s teplotou nad absolutní nulou - 0 K nebo -273,15 °C).
  • Studentům tak umožňuje vidět a lépe pochopit jinak abstraktní a okem neviditelné jevy, jakými jsou teplo a tepelné procesy.
  • Výuka fyziky se tak pro studenty stává mnohem přístupnější a intuitivnější.
  • Na pokusech z fyziky spolupracujeme s vyučujícími z Katedry didaktiky fyziky PF JČU v Českých Budějovicích.

Termokamery byly navrženy tak, aby padly akorát do dětských rukou

Termokamera se ovládá pomocí intuitivního dotykového displeje 

Z workshopu pro učitele v rámci letního vědeckého kempu Akademie věd ČR   

Chemie

Okem termokamery je chemie fascinující. Chemické procesy mohou studenti pozorovat v reálném čase.
  • Chemické pokusy připravujeme ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. 

Natáčení chemických pokusů ve spolupráci s Katedrou chemie, Pedagogické fakulty ZČU

Den vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni

Každý rok jsme součástí interaktivní výstavy pořádané ZČU, která promění plzeňské náměstí Republiky ve vědeckou laboratoř. 

Význam travnatých ploch ve městech dokazuje termosnímek s výrazným rozdílem teplot mezi asfaltem a trávou 

Příklad názorné demonstrace v chemii – exotermická reakce peroxidu vodíku a hypermanganu

Biologie

Pozorování živého světa patří k těm nejzajímavějším a nejzábavnějším - ať již zkoumáte lidské tělo, zvířata či rostliny.
  • Environmentální centrum Sluňákov, o.p.s. využívá termokamery v programu „Les okem vědce“. Ukazuje dětem vliv zeleně na prostředí a její přínos pro člověka.

Demonstrace efektu emisivity na experimentu se smažením vajec

Vyhodnocení soutěže se zahříváním míčků pomocí termokamery

Technická Výchova

Termokamery si můžeme vyzkoušet tak, jak se v praxi často využívají - pro zjištění energetických ztrát a pro optimalizaci tepelných procesů.
  • Některé pokusy oceněné v našich studentských soutěžích se zabývaly zkoumáním elektrických zařízení či mechanických součástek.

Program "Les okem vědce" ve Sluňákově - centru ekologických aktivit města Olomouce