Aktivity s termokamerami

Termografie může být využita v různorodých vzdělávacích aktivitách - poskytuje názornější a hlubšlí náhled na obecně známé jevy.

Fyzika

Fyzika se promítá do všech STEM předmětů, jimiž prostupují klíčové koncepty, jakými je teplo a energie.
 
  • Termokamera zobrazuje teplo, které je všude kolem nás. Elektromagnetické záření odpovídající své teplotě totiž vyzařují všechny předměty (s teplotou nad absolutní nulou - 0 K nebo -273,15 °C).
  • Studentům tak umožňuje vidět a lépe pochopit jinak abstraktní a okem neviditelné jevy, jakými jsou teplo a tepelné procesy.
  • Výuka fyziky se tak pro studenty stává mnohem přístupnější a intuitivnější.
  • Na pokusech z fyziky spolupracujeme s vyučujícími z Katedry didaktiky fyziky PF JČU v Českých Budějovicích.

Krmení Žirafy Rothschildovy v Zoo Plzeň

Den vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni

Každý rok jsme součástí interaktivní výstavy pořádané ZČU, která promění plzeňské náměstí Republiky ve vědeckou laboratoř. 

Maker Faire Plzeň

Nikdy nevynecháme plzeňskou Maker Faire pro kutily a inovátory. 

Tučňáci v plzeňské Zoo 

Elektrické obvody – seznámení s tématy jako je Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony o obvodu

Nvias nabízí základním a středním školám v Plzni a okolí a v Praze inspirativní projektový den „Climate rules“. Žáci a žákyně řídí fiktivní státy a využívají inovativní technologie, které mohou pomoci zachránit planetu. Jednou z nich je i naše termokamera, která pomáhá v boji s globálním oteplováním. Projektový den vzdělává mladou generaci v oblasti ekologie, udržitelného rozvoje nebo světového hospodářství.

Termokamera se ovládá pomocí intuitivního dotykového displeje 

Technická Výchova

Termokamery si můžeme vyzkoušet tak, jak se v praxi často využívají - pro zjištění energetických ztrát a pro optimalizaci tepelných procesů.
  • Některé pokusy oceněné v našich studentských soutěžích se zabývaly zkoumáním elektrických zařízení či mechanických součástek.

Konference LabIR Edu

První ročník naší projektové konference se konal v Plasech u Plzně.
  • Po covidové pauze jsme měli konečně příležitost potkat naše projektové partnery a skvělé učitele na jednom místě, abychom se podělili o nápady, jak oživit výuku STEM předmětů a probrali budoucí projekty.
  • Společně jsme bádali a byli ohromeni sedmi skvělými science show, které demonstrovaly zapojení naší termokamery do výuky fyziky, chemie, biologie a environmentální výchovy.

Demonstrace efektu emisivity na experimentu se smažením vajec

Environmentální Výchova

Díky termokamerám se můžete podívat na toto průřezové téma novýma očima.

 

Chemický experiment se spalováním organických látek očima termokamery 

Studenti z Masarykova gymnázia Plzeň pozorovali v rámci naší studentské soutěže zahřívání elektromotoru 

Program "Les okem vědce" ve Sluňákově - centru ekologických aktivit města Olomouce

ŠKODA AUTO EDU.LAB

Česká automobilka v rámci podpory technického vzdělávání spustila v září 2021 projekt, jehož cílem je představení nejmodernějších technologií včetně našich termokamer žákům základních škol.

EDUbus

Mobilní polytechnická laboratoř využívá aktivizujících výukových metod, moderních technologií a atraktivního prostředí. Termokamery jsou součástí projektu už druhým rokem.

Teplotní změny při rozpouštění pevných látek

Pokus demonstrující na plastovém pytli, že některé materiály jdou propustné pro infračervené spektrum, ale ne pro viditelné 

Z workshopu pro učitele v rámci letního vědeckého kempu Akademie věd ČR   

Chemie

Okem termokamery je chemie fascinující. Chemické procesy mohou studenti pozorovat v reálném čase.
  • Chemické pokusy připravujeme ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. 

Workshop pro učitele k využití termokamery ve výuce uspořádaný ve spolupráci s organizací Elixír do škol  

Termogram velblouda shazujícího zimní srst z Plzeňské Zoo

Tepelné změny při solení ledu - téma teploty tání a latentního tepla 

Význam travnatých ploch ve městech dokazuje termosnímek s výrazným rozdílem teplot mezi asfaltem a trávou 

Natáčení chemických pokusů ve spolupráci s Katedrou chemie, Pedagogické fakulty ZČU

Vedení tepla lze demonstrvat přiložením ruky na knihu nebo tlustý katalog

Letecká termografie 

Ukázka vlivu emisivity měděného plechu na termovizní měření

Některé materiály jsou propustné pro infračervené záření, ale ne pro viditelné světlo a naopak (tento průhledný efekt si mohou studenti vyzkoušet na černém pytli na odpadky nebo na nafouknutém balónku)

Oblíbenou aktivitou našich workshopů a projektových dnů je zahřívání míčků. Účastníci soutěží, kdo dokáže nejvíc zahřát squashový míček

Soustruh očima termokamery  

Termokamery byly navrženy tak, aby padly akorát do dětských rukou

Studenokrevné zvíře očima termokamery 

Vyhodnocení soutěže se zahříváním míčků pomocí termokamery

Příklad názorné demonstrace v chemii – exotermická reakce peroxidu vodíku a hypermanganu

Workshop pro učitele a lektory v science centru Pevnost poznání v Olomouci

Ukázka rozdílné propustnosti ve viditelném a infračerveném spektru na destičce z plexiskla

Biologie

Pozorování živého světa patří k těm nejzajímavějším a nejzábavnějším - ať již zkoumáte lidské tělo, zvířata či rostliny.
  • Environmentální centrum Sluňákov, o.p.s. využívá termokamery v programu „Les okem vědce“. Ukazuje dětem vliv zeleně na prostředí a její přínos pro člověka.