Aktivity s termokamerami

Termografie může být využita v různorodých vzdělávacích aktivitách - poskytuje názornější a hlubšlí náhled na obecně známé jevy.

Workshop pro učitele a lektory v science centru Pevnost poznání v Olomouci

Biologie

Pozorování živého světa patří k těm nejzajímavějším a nejzábavnějším - ať již zkoumáte lidské tělo, zvířata či rostliny.
  • Environmentální centrum Sluňákov, o.p.s. využívá termokamery v programu „Les okem vědce“. Ukazuje dětem vliv zeleně na prostředí a její přínos pro člověka.

Z workshopu pro učitele v rámci letního vědeckého kempu Akademie věd ČR   

Některé materiály jsou propustné pro infračervené záření, ale ne pro viditelné světlo a naopak (tento průhledný efekt si mohou studenti vyzkoušet na černém pytli na odpadky nebo na nafouknutém balónku)

Vyhodnocení soutěže se zahříváním míčků pomocí termokamery

Studenti z Masarykova gymnázia Plzeň pozorovali v rámci naší studentské soutěže zahřívání elektromotoru 

Termokamery byly navrženy tak, aby padly akorát do dětských rukou

Teplotní změny při rozpouštění pevných látek

Workshop pro učitele k využití termokamery ve výuce uspořádaný ve spolupráci s organizací Elixír do škol  

Termokamera se ovládá pomocí intuitivního dotykového displeje 

Maker Faire Plzeň

Nikdy nevynecháme plzeňskou Maker Faire pro kutily a inovátory. 

Termogram velblouda shazujícího zimní srst z Plzeňské Zoo

Příklad názorné demonstrace v chemii – exotermická reakce peroxidu vodíku a hypermanganu

Význam travnatých ploch ve městech dokazuje termosnímek s výrazným rozdílem teplot mezi asfaltem a trávou 

Ukázka rozdílné propustnosti ve viditelném a infračerveném spektru na destičce z plexiskla

Tučňáci v plzeňské Zoo 

Pokus demonstrující na plastovém pytli, že některé materiály jdou propustné pro infračervené spektrum, ale ne pro viditelné 

Vedení tepla lze demonstrvat přiložením ruky na knihu nebo tlustý katalog

Krmení Žirafy Rothschildovy v Zoo Plzeň

Chemický experiment se spalováním organických látek očima termokamery 

EDUbus

Mobilní polytechnická laboratoř využívá aktivizujících výukových metod, moderních technologií a atraktivního prostředí. Termokamery jsou součástí projektu už druhým rokem.

Program "Les okem vědce" ve Sluňákově - centru ekologických aktivit města Olomouce

Soustruh očima termokamery  

Environmentální Výchova

Díky termokamerám se můžete podívat na toto průřezové téma novýma očima.

 

Chemie

Okem termokamery je chemie fascinující. Chemické procesy mohou studenti pozorovat v reálném čase.
  • Chemické pokusy připravujeme ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. 

Fyzika

Fyzika se promítá do všech STEM předmětů, jimiž prostupují klíčové koncepty, jakými je teplo a energie.
 
  • Termokamera zobrazuje teplo, které je všude kolem nás. Elektromagnetické záření odpovídající své teplotě totiž vyzařují všechny předměty (s teplotou nad absolutní nulou - 0 K nebo -273,15 °C).
  • Studentům tak umožňuje vidět a lépe pochopit jinak abstraktní a okem neviditelné jevy, jakými jsou teplo a tepelné procesy.
  • Výuka fyziky se tak pro studenty stává mnohem přístupnější a intuitivnější.
  • Na pokusech z fyziky spolupracujeme s vyučujícími z Katedry didaktiky fyziky PF JČU v Českých Budějovicích.

ŠKODA AUTO EDU.LAB

Česká automobilka v rámci podpory technického vzdělávání spustila v září 2021 projekt, jehož cílem je představení nejmodernějších technologií včetně našich termokamer žákům základních škol.

Tepelné změny při solení ledu - téma teploty tání a latentního tepla 

Letecká termografie 

Den vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni

Každý rok jsme součástí interaktivní výstavy pořádané ZČU, která promění plzeňské náměstí Republiky ve vědeckou laboratoř. 

Oblíbenou aktivitou našich workshopů a projektových dnů je zahřívání míčků. Účastníci soutěží, kdo dokáže nejvíc zahřát squashový míček

Konference LabIR Edu

První ročník naší projektové konference se konal v Plasech u Plzně.
  • Po covidové pauze jsme měli konečně příležitost potkat naše projektové partnery a skvělé učitele na jednom místě, abychom se podělili o nápady, jak oživit výuku STEM předmětů a probrali budoucí projekty.
  • Společně jsme bádali a byli ohromeni sedmi skvělými science show, které demonstrovaly zapojení naší termokamery do výuky fyziky, chemie, biologie a environmentální výchovy.

Elektrické obvody – seznámení s tématy jako je Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony o obvodu

Natáčení chemických pokusů ve spolupráci s Katedrou chemie, Pedagogické fakulty ZČU

Demonstrace efektu emisivity na experimentu se smažením vajec

Technická Výchova

Termokamery si můžeme vyzkoušet tak, jak se v praxi často využívají - pro zjištění energetických ztrát a pro optimalizaci tepelných procesů.
  • Některé pokusy oceněné v našich studentských soutěžích se zabývaly zkoumáním elektrických zařízení či mechanických součástek.

Nvias nabízí základním a středním školám v Plzni a okolí a v Praze inspirativní projektový den „Climate rules“. Žáci a žákyně řídí fiktivní státy a využívají inovativní technologie, které mohou pomoci zachránit planetu. Jednou z nich je i naše termokamera, která pomáhá v boji s globálním oteplováním. Projektový den vzdělává mladou generaci v oblasti ekologie, udržitelného rozvoje nebo světového hospodářství.

Studenokrevné zvíře očima termokamery 

Ukázka vlivu emisivity měděného plechu na termovizní měření