Aktivity projektu

1. Moderní výukové vybavení pro školy
100%

Aktivita vedoucí k vytvoření výukové sady zaměřené na uplatnění termovizního měření. Sada bude využitelná pro podporu výuky na středních, popř. i základních školách. Sada umožní práci studentů v malých skupinách.

V rámci projektu vznikne několik prototypů výukové sady a ty budou využity během pilotního ověření. Výroba výukových sad by poté měla být financována z neveřejných zdrojů.


Cíle
 • Vytvoření prototypu výukové pomůcky (termovizní kamery)
 • Výroba 10ks termovizních kamer (1 sada)
Nadřazené strategie
Stav aktivity
Dokončeno (leden 2020)
Výstupy
 • Vytvořen návrh výukové pomůcky
  • výkresová dokumentace
  • návrh elektronické části
 • Optimalizace 3D tisku
 • Sestaveny prototypy
 • Výroba 10ks termovizních kamer
2. Interaktivní výukové moduly
25%

V rámci této aktivity budou připraveny moduly, pomocí kterých bude možné prezentovat základní vlastnosti a přínosy termovizního měření. Jednotlivé moduly budou obsahovat krátkou teoretickou část. Klíčová bude praktická část. Všechny moduly budou interaktivní, tzn. že budou vyžadovat aktivní zapojení cílové skupiny.

Modul bude obsahovat pomůcky, pracovní listy pro studenty, metodické listy pro učitele, videa a testy.

Hotové moduly bude možné využít během výuky, exkurzí na pracovišti žadatele, ale i na popularizačních akcích typu Dny vědy a techniky, Posviť si na budoucnost, atd.


Cíle
 • Vytvořit osnovu výukového modulu
 • Vytvořit 4 výukové moduly
Nadřazené strategie
Stav aktivity
Probíhá
Výstupy
 • Vytvořena kostra výukového modulu
 • Vytvořen ukázkový modul "Vedení tepla"
3. Kurzy pro učitele
70%

Základní kurz pro učitele, po jehož absolvování je pedagog schopen představit téma v hodině včetně demonstračních ukázek s termokamerou. Součástí kurzu bude zpracovaný manuál k termokameře, studijní materiály problematiky, výuková videa.


Cíle
 • Vytvořit kurz pro učitele
 • Vytvořit výukové materiály
Nadřazené strategie
Stav aktivity
Probíhá
Výstupy
 • Osnova školení
 • Prezentace školení
 • Návod na použití termovizní kamery
4. Demonstrační pokusy představující možnosti termovizního měření
10%

Cílem aktivity je seznámit učitele s možnostmi termovizního měření a jeho uplatnění v širokém spektru předmětů.

Prvotní plán počítá s vytvořením 50 pokusů z minimálně 4 předmětů dle RVP.


Cíle
 • Vytvořit 50 demonstračních pokusů z minimálně 4 předmětů dle RVP
Nadřazené strategie
Stav aktivity
Probíhá
Výstupy
5. Distribuce a servis
5%

Zajištění distribuce výsledků projektu do škol. Servis a opravy výukových sad. Další aktivity k zajištění kvality výstupů projektu.

V plánu je vytvoření disribučních center pro jednotlivé kraje. Výukové vybavení by se na jednotlivé školy zapůjčovalo dle požadavků na nezbytnou dobu. Cílem je usnadnit přístup k vytvořeným pomůckám širokému spektru škol a učitelů při minimalizaci pořizovacích nákladů. Zároveň je možné výukové sady pravidelně servisovat a vylepšovat.

Cíle
 • Vytvořit fungující distribuční centrum v plzeňském kraji
 • Vytvořit fungující distribuční centrum v dalších 4 krajích

Naplňuje specifický cíl 1.2 Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018 - 2019

Naplňuje specifický cíl Polytechnické vzdělávání v Inovační strategii České republiky 2019 - 2030

Výstupy

Hledáme partnery pro realizaci jednotlivých aktivit a možnosti financování.

Pokud byste měli zájem se na realizaci projektu podílet, kontaktujte nás!

Mám zájem