Cíle projektu

Cíle projektu

Projekt má ambice usnadnit přístup k vytvořeným pomůckám širokému spektru vzdělávacích institucí a rozšířit svou působnost z Plzeňského kraje do celé České republiky.

Přínosy projektu

  • podpora polytechnického vzdělávání a začlenění inovativních pomůcek do výuky na základních a středních školách a dalších vzdělávacích institucích
  • interaktivní, zábavné a zároveň smysluplné vyučování
  • podpora badatelsky orientované výuky
  • zvýšení povědomí o možnostech využití termovizního měření napříč obory
  • navázání spolupráce mezi studenty a učiteli z různých škol díky sdílení inspirace a workshopům pro učitele
  • navázání spolupráce mezi školami a distribučními centry termokamer
  • popularizace vědy a techniky mezi studenty