MAS Radbuza, z.s.

Rezervace možná pouze pro základní školy z ORP Nýřany a Stod.

Rezervujte zde

Pravidla půjčovny:

  1. Objednavatel prostřednictvím formuláře zamluví požadovanou sadu pomůcek. Pokud sada není k dispozici, tak může proběhnout její rezervace po ukončení předchozí zápůjčky.
  2. Zástupce MAS Radbuza kontaktuje objednavatele a domluví s ním předání požadovaných pomůcek.
  3. Při převzetí podepíše objednavatel předávací protokol.
  4. Zápůjčka může trvat maximálně tři měsíce.
  5. Po uplynutí výpůjční doby si MAS Radbuza převezme sadu zpět. Při převzetí potvrdí zástupce MAS na protokol o výpůjčce, že objednavatel pomůcku v pořádku vrátil.

Místní akční plán vzdělávání SO ORP Nýřany a Stod (MAP) je partnerstvím organizací formálního i neformálního vzdělávání na území výše uvedených regionů. Cílem tohoto partnerství je prohloubení spolupráce škol a vzdělávacích organizací. Tematicky je tato spolupráce zaměřena zejména na aktivity v oblasti čtenářské i matematické gramotnosti a prohlubování principů rovných příležitostí v předškolním, základním, uměleckém i zájmovém vzděláváním.


www.mas-radbuza.cz

Kontakt

nám. ČSA 24
Stod
33301, Česká republika

Další distribuční centra

Regionální centrum Elixíru do škol v Brně - BIGY

5 kamer k dispozici

Barvičova 85, Brno

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce

5 kamer k dispozici

Komenského 779, Nymburk

Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích

5 kamer k dispozici

Jeronýmova 10, České Budějovice

Technikum Academy, z. s.

5 kamer k dispozici

Havlíčkova 2753, Rakovník

Základní škola a mateřská škola Barrandov

5 kamer k dispozici

Chaplinovo nám. 1/615, Praha

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec

5 kamer k dispozici

Komenského 147, Humpolec

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře

5 kamer k dispozici

Palackého 211, Mladá Boleslav

MAP pro Hranicko IV - Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko

10 kamer k dispozici

Struhlovsko 1795, Hranice