Analýzy v termokameře

Zajímá vás teplota, kterou vidíte v záběru? Na termokameře ji snadno zjistíte - a to jak na živém obrazu, tak na snímcích či záznamech, které jste pořídili v minulosti.

 • Bodové i plošné analýzy přidáte přidržením prstu na kameře.
 • V nastavení můžete určit, zda analýzy budou zobrazovat průměrnou, minimální či maximální teplotu.
 • Jednotlivé analýzy můžete přesouvat přetažením.
 • Jednotlivé analýzy je možné mazat pomocí ikonky --

Videonávod

Termokamera podporuje 2 druhy analýz

Bodová analýza Plošná analýza
Teplota jednoho bodu Teplota obdélníkové oblasti
Přidá se dlouhým tapnutím Přidá se dlouhým tapnutím a tažením
Zobrazuje přesnou teplotu bodu V nastavení kamery můžete zvolit parametry, které analýza zobrazí (min/max/avg + markery)

Přesunete ji potažením Přesunete ji potažením středového bodu
Analýzu smažete kliknutím na ikonu -- a následným tapnutím na konkrétní analýzu.

Nastavení plošných analýz

V nastavení termokamery naleznete v sekci Temperature scale zapnout či vypnout jednotlivé funkce:

 • Popiska teploty oblasti
  Pro oblast můžete zobrazit její průměrnou, minimální či maximální teplotu (AVG / MIN / MAX).
 • Ukazatele
  Ukazatel v oblasti vyznačí nejteplejší (červený) či nejstudenější (zelený) bod.

Pokročilejší analýzy ve vyhodnocovací aplikaci LabIR Edu

Analytický software LabIR je využívám profesionáli v praxi. Jeho edice EDU je dostupná ke stažení zdarma. Rozhraní a funkcionalita byly přizpůsobeny potřebám vzdělávání.

V naší aplikaci můžete:

 • provádět pokročilé analýzy, které na kameře nejsou přístupné
 • přesněji nastavit tepelný rozsah záznamu
 • měnit teplotní parametry záznamu
 • Převádět LRC na video či obrázky.
O našem software