Námět na pokus

Letecká termografie

Záznam byl pořízen v zimním období roku 2019. Let byl proveden v ranních hodinách těsně před svítáním - tedy v době, kdy je krajina vůbec nejstudenější.

Poznáte na záznamu vodní plochy? Jsou teplejší či studenější než okolí?

Která místa na záběru se jeví nejchladnějšími? Jsou však skutečně nejchladnějšími, anebo se jedná o jednu ze záludností termografického měření?

Prozkoumejte další pokusy!