Porovnání tepelné vodivosti


Obtížnost provedení

Cílem pokusu je pomocí destiček z 5 různých materiálů vizualizovat rozdílnou dynamiku vedení tepla. Vybranými materiály jsou – měď, hliník, železo, plexisklo a dřevo. Který materiál nejlépe vede teplo (tepelný vodič) a který naopak nejhůře (tepelný izolant)?

 

Co vás pokus naučí?

       Co je to vedení tepla?

       Co je to součinitel tepelné vodivosti?

  Jaké materiály jsou vhodnými tepelnými vodiči a jaké naopak izolanty?

   Jak lze v praxi takové materiály využít (zateplování budov, pasivní chladiče v elektronice)?

 

Tento pokus vytvořil:

Ing. Jiří Tesař, Ph.D., výzkumné centrum NTC ZČU

PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. Katedra aplikované fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mgr. Vladimír Vochozka Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni

<h3>Další materiály ke stažení</h3> <p>Po registraci získáte přístup k dalším materiálům.</p>

Registrace Přihlásit se

Další experimenty