MAS Radbuza, z.s.

nám. ČSA 24
Stod
33301, Česká republika

O partnerovi MAS Radbuza, z.s.

Místní akční plán vzdělávání SO ORP Nýřany a Stod (MAP) je partnerstvím organizací formálního i neformálního vzdělávání na území výše uvedených regionů. Cílem tohoto partnerství je prohloubení spolupráce škol a vzdělávacích organizací. Tematicky je tato spolupráce zaměřena zejména na aktivity v oblasti čtenářské i matematické gramotnosti a prohlubování principů rovných příležitostí v předškolním, základním, uměleckém i zájmovém vzděláváním.

Jsme rádi, že MAS Radbuza, z.s. je partnerem projektu LabIR Edu.

Další partneři Zapojte se i Vy!