Konference 2023

STEM výuka s termokamerou
Termín konference
14. - 15. dubna 2023 (pátek-sobota)
začátek ve 12:00 v pátek / konec v 15:00 hod v sobotu

Místo
Hotel LIONS
Nesuchyně 31, 270 07 Nesuchyně

Konferenci pořádá
Výzkumné centrum NTC ZČU

Pro koho je konference určena?
pro učitele přírodovědných předmětů z celé ČR (ZŠ a SŠ) - zejména fyziky, chemie a biologie či lektory neformálního vzdělávání

Cílem konference LabIR Edu je sdílet inspiraci na využití termokamery ve výuce fyziky, chemie či biologie. Konference je ale také místem pro diskuzi a propojení nadšených pedagogů a dalších aktérů ve STEM vzdělávání, kteří chtějí udělat STEM výuku pro děti zábavnější a přínosnější. Přijďte diskutovat, jak lze pomocí inovativních výukových pomůcek rozvíjet klíčové kompetence mladé generace pro současný i budoucí svět!

Co Vás na konferenci čeká?

  • sdílení nápadů na využití termokamery ve STEM výuce od pedagogů a výzkumníků NTC ZČU
  • 3 tematické bloky přednášek a workshopů
  • představení výukových pomůcek – termokamer, modelů klimatizace, výukového softwaru a dalších
  • networking a diskuze
Program konference Fotogalerie z předchozího ročníku

Na koho se můžete těšit?

RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta - Univerzita Karlova

Příspěvek:
Přeměny energie ve fyzice pohledem termokamery

Petr Kácovský se dlouhodobě věnuje využití termokamer ve výuce termodynamiky. Ve svém výzkumu se zabývá například tématem miskoncepce středoškolských studentů v termodynamice nebo dopadem experimentálních aktivit na vnitřní motivaci středoškolských studentů.

Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

ZŠ J. V. Sládka Zbiroh

Příspěvek:
Biologie novýma očima

Andrea Tláskalová obsadila 2. místo mezinárodní ceny Global Teacher Prize Czech Republic 2017. Zabývá se badatelsky orientovanou výukou, kritickou a projektovou výukou. Vede hodiny speciální pedagogické péče pro děti s poruchami učení. Spolupracuje se vzdělávacím centrem TEREZA nebo Člověkem v tísni.

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.

Katedra aplikované fyziky a techniky Jihočeské univerzity

Příspěvek:
Fyzikální experimenty s termokamerou

Vladimír Vochozka je držitelem ocenění ČEZ Ámos - nejoblíbenější fyzikář roku 2018. Zabývá se didaktikou fyziky, především školními pokusy a multimediální výukou, videoanalýzou, využitím termografie ve výuce, tvorbou videopokusů a videořešení fyzikálních úloh a návrhy 3D výukových modelů a animací.

doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.

Katedra aplikované fyziky a techniky Jihočeské univerzity

Příspěvek:
Fyzikální experimenty s termokamerou

Docent Tesař se zabývá didaktikou fyziky, tvorbou učebnic fyziky pro ZŠ, užitím IKT ve výuce a fyzikálními experimenty.

PhDr. Jitka Soukupová

Gymnázium Stříbro

Příspěvek:
Ledové království očima termokamery
(od MŠ po SŠ)

Jitka Soukupová je finalistkou mezinárodní ceny Global Teacher Prize Czech Republic 2018 a držitelkou ceny Albertus 2021. Na gymnáziu ve Stříbře vede již dvacet let kluby malých debrujárů a badatelský kroužek pro starší studenty. Jako lektorka spolupracuje s AMD ČR, nakladatelstvím FRAUS, SSČ AV a vede létající centrum Elixíru do škol.

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Enki O.p.s.

Příspěvek:
Funkce rostlin v oběhu vody a utváření klimatu

Doc. Pokorný vystudoval biologii a chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval v Botanickém ústavu Akademie věd ČR. Od roku 1998 je ředitelem třeboňské organizace ENKI, která se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti solární a krajinné energetiky, rybničního hospodaření, hospodaření s vodou v krajině, využití přírodních i umělých mokřadů. Přednáší na českých i zahraničních univerzitách a napsal řadu vědeckých publikací.

Program konference

Registrace a konferenční poplatek