Exotermické a endotermické reakce


Chemické reakce se dělí na exotermické (exotermní) a endotermické (endotermní) dle toho, zda se při nich teplo uvolňuje anebo je nutné ho dodávat.

Exotermické reakce jsou mnohdy doprovázeny světelnými efekty či prudkým zvýšením teploty reakční směsi. Tyto reakce probíhají většinou samovolně, jejich nejběžnějším příkladem je hoření.

Pokud se při reakci uvolní méně energie, než kolik jí bylo na začátku dodáno, jedná se o reakci endotermickou. Aby endotermické reakce vůbec probíhaly, musí se jim dodávat energie (např. tepelná). Přestaneme-li energii dodávat, reakce se zastaví.

Některé látky pro pozorování exotermických a endotermických reakcí najdete i běžně v domácnosti a experimenty si tak můžete snadno vyzkoušet.

Exotermické a endotermické reakce pozorovali a pokusy navrhli „Holčičky a Mikuláš“ z kvarty z Gymnázia Stříbro.

Co vás pokus naučí?

  • rozdělit chemické reakce na exotermické a endotermické
  • pozorovat uvolnění tepla při exotermické reakci
  • pozorovat dodání energie při endotermické reakci
  • porovnat dobu trvání jednotlivých reakcí

Tento pokus vytvořili

Tým „Holčičky a Mikuláš“ z kvarty v rámci soutěže TERMOTALENT 2020/21 pod vedením paní učitelky PhDr. Jitky Soukupové Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426

Publikováno 1. 07. 2022 pod mezinárodní licencí Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.
Licence Creative Commons
Doporučená citace díla:

"Pokus: Exotermické a endotermické reakce, autor: . Publikováno pod licencí CC BY-NC-SA 4.0"

Další experimenty