Koloběh vody


Obtížnost provedení
Předměty

K oběhu vody je zapotřebí hlavně Slunce. Voda se vlivem sluneční energie neustále vypařuje a jako vodní pára se dostává do atmosféry. Z vodní páry vzniká na chladných předmětech rosa, nad povrchem se tvoří mlha. Čím výše pára stoupá, tím se mění teplota až se pára promění v mraky. Je-li v mracích dostačné množství vodní páry, mění se na kapky deště nebo sníh a padá na zemský povrch. Část vody odtéká jako povrchová voda, která se buď vypaří zpět do ovzduší nebo se vsakuje po zem. Po určité době znovu vystupuje na povrch jako pramen vody plní vodní toky.

 

V rámci našeho pokusu jsme si vytvořili jednoduchý model koloběhu vody. Do zavařovací sklenice jsme nalili zahřátou vodu (jako od Slunce) a sklenici přikryli. Stoupající vodní pára se postupně hromadila nahoře a srážela se. Poté jako voda stékala při stěnách sklenice zpět na její dno.

 

Pomůcky:

- zavařovací sklenice

- horká voda

- potravinová folie nebo sáček

- gumička na upevnění

Další experimenty