LeidenFrostův efekt - Polévání rukou kapalným dusíkem


Obtížnost provedení
Předměty
Složky

Pokus demonstruje LeidenFrostův efekt, který je možné pozorovat, při kontaktu kapalného dusíku s pokožkou lidské ruky. Při kontaktu dvou látek s velkým rozdílem teplot (cca 200 °C) můžeme pozorovat jev, zvaný LeidenFrostův efekt. Při tomto jevu dochází mezi nejčastěji kapalinou a nějakým povrchem k vytvoření tenké vrstvy plynu, vznikajícího odpařováním kapaliny. Jelikož plyny nevedou dobře teplo, vystupuje vrstva plynu jako izolační vrstva, která chrání dvě látky, před přímým kontaktem. Díky tomuto chování je možné polít si vlastní ruku i kapalinou, tak mrazivou, jako je kapalný dusík. 

Pomůcky

 • Termokamera LabIR Edu
 • Kapalný dusík 
 • Dewarova nádoba 
 • Polystyrenová konvička 

Co pokus naučí

 • LeidenFrostův efekt 
 • Skupenské přechody 
 • Tepelná izolace 

Autoři pokusu

Tým Laboratoř experimentů 

Pevnost Poznání, kategorie Junioři do 15 let

 • Michal Blaťák
 • Pavla Grusová 
 • Radka Hořínková 
 • Marek Ležák 
 • Tomáš Spáčil 
 • Zdeňka Anežka Stoklásková 
 • Leontýna Pořízková 

Tento pokus vznikl v rámci soutěže #ocima_termokamery.

Videopokus - polévání rukou kapalným dusíkem

Další experimenty