Porovnání tepelné vodivosti


Cílem pokusu je pomocí destiček z 5 různých materiálů vizualizovat rozdílnou dynamiku vedení tepla. Vybranými materiály jsou – měď, hliník, železo, plexisklo a dřevo. Který materiál nejlépe vede teplo (tepelný vodič) a který naopak nejhůře (tepelný izolant)?

 

Co vás pokus naučí?

  • Co je to vedení tepla?
  • Co je to součinitel tepelné vodivosti?
  • Jaké materiály jsou vhodnými tepelnými vodiči a jaké naopak izolanty?
  • Jak lze v praxi takové materiály využít (zateplování budov, pasivní chladiče v elektronice)?

 

Tento pokus vytvořil:

Ing. Jiří Tesař, Ph.D., výzkumné centrum NTC ZČU

PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. Katedra aplikované fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mgr. Vladimír Vochozka Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni

Publikováno 24. 05. 2021 pod mezinárodní licencí Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.
Licence Creative Commons
Doporučená citace díla:

"Pokus: Porovnání tepelné vodivosti, autor: . Publikováno pod licencí CC BY-NC-SA 4.0"

Další experimenty