Rozpouštění pevných látek


Jaké tepelné reakce můžeme zaznamenat při rozpouštění tří pevných látek – louhu, kuchyňské soli a ledku amonného?
Publikováno 1. 07. 2022 pod mezinárodní licencí Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.
Licence Creative Commons
Doporučená citace díla:

"Pokus: Rozpouštění pevných látek, autor: . Publikováno na webu edu.labir.cz pod licencí CC BY-NC-SA 4.0"

Další experimenty