Rozpouštění pevných látek


Obtížnost provedení

Jaké tepelné reakce můžeme zaznamenat při rozpouštění tří pevných látek – louhu, kuchyňské soli a ledku amonného? Pokus je vhodný zejména pro vysvětlení látky exotermických a endotermických reakcí v 8 a 9. ročnících ZŠ.

 

Co vás pokus naučí?

  • rozdělit chemické reakce podle jejich tepelného zabarvení na exotermické a endotermické
  • vysvětlit, že teplotní změny při rozpouštění látek jsou výsledkem množství uvolněné a spotřebované energie v důsledku vzniku a zániku chemických vazeb

 

Tento pokus vytvořil:

Daniel Svoboda, student Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Další experimenty