Rozpouštění solí ve vodě tak, jak ho běžně nevidíme


Obtížnost provedení

Je rozpouštění solí chloridů a dusičnanů exotermické nebo endotermické? Závisí tato skutečnost na nějakém konkrétním inotu? Co se děje s teplotou při hydrataci? Na tyto otázky odpovídá náš experiment.

 

Pomůcky

 • termokamera LabIR Edu
 • stojánek na zkumavky
 • zkumavky
 • miska
 • voda
 • sádra
 • chlorid vápenatý
 • síran měďnatý
 • chlorid lithný
 • chlorid amonný
 • chlorid draselný
 • dusičnan amonný
 • dusičnan draselný
 • močovina
 • lžička
 • krystalizační miska
 • hydrogel

Co pokus naučí

 • rozdělit chemické reakce podle jejich tepelného zabarvení na exotermické a endotermické
 • vysvětlit, že teplotní změny při rozpouštění látek jsou výsledkem množství uvolněné a spotřebované energie v důsledku vzniku a zániku chemických vazeb
 • rozlišit rozpouštění a hydrataci
 • ...

Autoři pokusu

Žlutá pnorka sr.

Gymnázium Česká Lípa, 1A, kvinta a sexta

 • Šimon Janoušek
 • Matyáš Hřebík
 • Adam Špindler
 • Lenka Machová

Tento pokus vznikl v rámci soutěže #ocima_termokamery.

Další experimenty