Rozpouštění solí ve vodě tak, jak ho běžně nevidíme


Sledování tepelných dějů při rozpouštění a hydrataci některých solí.
Publikováno 1. 07. 2022 pod mezinárodní licencí Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.
Licence Creative Commons
Doporučená citace díla:

"Pokus: Rozpouštění solí ve vodě tak, jak ho běžně nevidíme, autor: tým "Žlutá ponorka", Gymnázium Česká Lípa. Publikováno na webu edu.labir.cz pod licencí CC BY-NC-SA 4.0"

Další experimenty