Tepelné změny při solení ledu


Obtížnost provedení


Solení namrzlých silnic můžeme pozorovat každou zimu. Ale jak a proč vlastně sůl způsobí roztátí ledu? Co se stane s ledem, pokud ho osolíme? Zvyšuje se nebo se snižuje teplota na jeho povrchu? Dokážete vysvětlit, co je to teplota tání?


Co vás pokus naučí?

  • přesné měření pomocí termokamery a zapsání hodnot do tabulky
  • co je to tání a jaká je teplota tání
  • jaká je teplota ledu při tání směsi, příklady teploty tání různých látek
  • vysvětlení v praxi - proč se v zimě solí silnice 


Tento pokus vytvořili:

Ing. Vladislav Lang, Ph.D., výzkumné centrum NTC ZČU
Mgr. Alice Nováková, výzkumné centrum NTC ZČU

Záznam pokusu

Solení ledu 

Další experimenty