Tání ledu

Předměty

Jak taje led na rozdílných materiálech?

Tání ledu - graf

Na grafu jsou vidět 2 křivky - jedna znázorňuje teplotu v čase u ledu na pánvi a druhá na prkénku. Odhadnete, která je která? Proč tomu tak je?

Publikováno 31. 03. 2022 pod mezinárodní licencí Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.
Licence Creative Commons
Doporučená citace díla:

"Pokus: Tání ledu, autor: . Publikováno na webu edu.labir.cz pod licencí CC BY-NC-SA 4.0"

Další experimenty