Jaká je teplota vody ve vakuu?


Jaká je teplota vakua a jak se změní teplota vody ve vakuu? Platí vždy, že teplota vře při 100°C? Těmto ...

Termovědátoři z tercie Gymnázia Rokycany

Celý pokus - Jaká je teplota vody ve vakuu?

Adam Baborák a Jiří Rejzek, tercie Gymnázium Rokycany Ve firmě Streicher
Publikováno 1. 07. 2022 pod mezinárodní licencí Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.
Licence Creative Commons
Doporučená citace díla:

"Pokus: Jaká je teplota vody ve vakuu?, autor: . Publikováno na webu edu.labir.cz pod licencí CC BY-NC-SA 4.0"

Další experimenty