Jaká je teplota vody ve vakuu?


Jaká je teplota vakua a jak se změní teplota vody ve vakuu? Platí vždy, že teplota vře při 100°C? Těmto otázkám přišli na kloub termovědátoři z tercie Gymnázia Rokycany.

Co vás pokus naučí?

  • Co je to vakuum? Vakuum je prostředí, z něhož je dokonale odčerpán vzduch tak, že je v něm nižší tlak než atmosférický.
  • Jaká je teplota vakua? Teplota souvisí s rychlostí pohybu částic v látkách. Čím rychleji se molekuly pohybují, tím větší je teplo. Když vyčerpáme vzduch z nějaké nádoby tak, že v ní nezůstanou žádné molekuly, nebude v ní docházet k žádnému pohybu, které vytváří teplo. Ve vakuu tedy není teplota, kterou by bylo možné změřit.
  • Při jaké teplotě vře voda ve vakuu? Se snižujícím se tlakem se snižuje i teplota tání a varu látek. Ve vakuu voda vře při jakékoliv teplotě.

Něco navíc:

Existují různá pásma vakua (od podtlaku, hrubého vakua, jemného vakua, vysokého vakua, ultra vysokého vakua až po extrémně vysoké vakuum). Více zde.

Čím nižšího tlaku chceme dosáhnout, tím sofistikovanější zařízení musíme použít.

Pro vývin vakua (podtlaku) se používá vakuových čerpadel neboli vývěv.

Pro měření a určování tlaků se ve fyzice dle soustavy SI užívá jednotka Pascal, zkratka Pa.

Vakuum nám umožňuje vytvoření na zemi zcela unikátních podmínek. Na co se v praxi vakuum využívá? Najdete příklady třeba ve vaší domácnosti?

Tento pokus vytvořili:

Adam a Jiří z tercie v rámci soutěže TERMOTALENT 2020/21 pod vedením paní učitelky Mgr. Pavly Bělaškové,

Gymnázium Rokycany

Pokus vznikl ve spolupráci s firmou STREICHER, spol. s r.o. Plzeň.

Termovědátoři z tercie Gymnázia Rokycany

Celý pokus - Jaká je teplota vody ve vakuu?

Adam Baborák a Jiří Rejzek, tercie Gymnázium Rokycany Ve firmě Streicher
Publikováno 1. 07. 2022 pod mezinárodní licencí Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.
Licence Creative Commons
Doporučená citace díla:

"Pokus: Jaká je teplota vody ve vakuu?, autor: . Publikováno pod licencí CC BY-NC-SA 4.0"

Další experimenty