Tření tepla


Na jednoduchém "pokusu" si žáci 2. a 3. třídy vyzkoušeli, jak termokamera funguje při tření tepla.

Měření tepla před třením tepla.

Měření tepla po 30 s tření dlaněmi.

Měření tepla po 30 s tření dlaněmi.

Publikováno 1. 07. 2022 pod mezinárodní licencí Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.
Licence Creative Commons
Doporučená citace díla:

"Pokus: Tření tepla, autor: tým "Horalove", ZŠ sgt. J. C. Kluttze, Kovarska. Publikováno na webu edu.labir.cz pod licencí CC BY-NC-SA 4.0"

Další experimenty