Reference

Mgr. Kateřina Lipertová

 • Učitelka fyziky a matematiky na Církevním gymnáziu Plzeň
 • Vedoucí Plzeňského regionálního centra Elixíru do škol.

Termokamery postavené přesně tak, jak je pro žáky třeba, jednoduché a přehledné ovládání, nezničitelné. A samozřejmě zajímavé. Hned je to vtáhne do akce. Využití především ve fyzice (ale možná to tak vidím, protože jsem fyzik). Ale i ve fyzikální hodině bych se nebála chemické nebo biologické odbočky. A nepochybuji, že děti kreativně vymyslí něco, co vás (nás) ještě nenapadlo.

Mgr. David Bílek

 • Odborný konzultant v centru celoživotního vzdělávání Eduteam.
 • Pracoval jako odborný konzultant Nakladatelství Fraus. Od roku 2015 je certifikovaným Google lektorem.

V naší pojízdné polytechnické laboratoři EDUbus se pokoušíme školám ukazovat nejmodernější technologie využitelné ve výuce. Vedle digitálních mikroskopů a třeba oblíbené robotiky máme ve výbavě i termokamery. Zejména v posledním době je o prezentace tohoto zařízení a programů s ním spojených velký zájem. Mimo jiné máme ve vybavení termokamery, které vznikly na plzeňské univerzitě a jsou určené přímo pro výuku. Kamery LabIR využíváme jak na ukázku standardní práce (hledání teplých a studených míst, ukázka tepelných mostů či prostupnost materiálů pro tepelné záření), tak se snažíme o didakticko-motivační aktivity (ukázka zjištění tepelné vodivosti materiálů, potvrzení zákonu odrazu pro tepelné záření apod.).

Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

 • Učí na na prvním stupni ZŠ J. V. Sládka Zbiroh.
 • Získala 2. místo ceny pro inspirativní učitele - Global Teacher Prize Czech Republic 2017.
 • Koordinuje program GLOBE, Ekoškola a Les ve škole
 • Spolupracuje se vzdělávacím centrem TEREZA.

Využití termokamer ve školách je skvělá příležitost obohatit výuku o nový úhel pohledu na dosud bádané jevy. Otevíráme tím žákům a studentům spoustu příležitostí pro bádání s technikou v ruce a to má na žáky, studenty i učitele vždy ohromný motivační účinek. Termokamery jsem vyzkoušela při lektorování na učitelích a ohlas byl ohromný!

PhDr. Jitka Soukupová

 • Působí na gymnáziu ve Stříbře.
 • Vede kluby malých debrujárů, připravuje metodické materiály.

Termokamera má proti jiným kamerám výrazně větší displej, její ovládání je opravdu jednoduché a intuitivní a termosnímky je možné ukládat jako jpg. obrázky na flesh disk. Všechny tyto její parametry zvyšují její hodnotu pro zatraktivnění výuky přírodovědných a technických předmětů.

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.

 • Získal ocenění ČEZ Ámos - nejoblíbenější fyzikář roku 2018.
 • Pracuje jako odborný asistent na Katedře aplikované fyziky a techniky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 • Učí také na Základní škole v Plané nad Lužnicí předmět fyzika, výpočetní technika, tisk 3D a fyzikální experimenty.

Po absolvování studia učitelství a nástupu na základní školu v Plané nad Lužnicí jsem využil možnosti zapůjčit si termokameru z katedry aplikované fyziky a techniky pedagogické fakulty JU. Cena zařízení byla v té době pro školní rozpočet neakceptovatelná, ale přínos v možnosti sledovat změnu rozložení povrchové teploty tělesa téměř v reálném čase či vyvarování se problému relaxační doby teploměru mě velice nadchla.

Postupem času ceny techniky klesaly, a tak jsem při výuce termiky v praktiku školních pokusů na vysoké škole volil termokameru jako samozřejmost, její použití je přínosné i v mechanice či elektromagnetismu, kde lze pozorovat „ztráty energie“ nebo její přeměny. Další z výhod bylo dynamické pozorování umožňující sledovat jev soustavně, bez přerušení po celou dobu experimentu. Také neovlivňování termodynamické rovnováhy vkládáním tělesa s vlastní tepelnou kapacitou jsem vnímal jako jednoznačný posun v přesnosti měření.

Poslední školní rok jsem při výuce na střední průmyslové škole automobilní a technické se studenty učebních oborů využil možnosti termokamery LabIR v analýze změny teploty určité oblasti tělesa. Žáky bylo vyzdvihováno vyvarování se očekávání stejné hodnoty teploty pro celý povrch na základě jedné hodnoty z teploměru.

Možnost nového pohledu na známé i neznámé situace byl na všech typech škol motivačním prvkem. Použití termokamery vedlo k hlubšímu porozumění probíraného učiva a také propojení souvislostí mezi jednotlivými přírodními jevy.