O projektu

Jsme tým z výzkumného centra NTC Západočeské univerzity v Plzni, který usiluje o modernizaci vzdělávání a popularizaci vědy.

Využili jsme své více jak dvacetileté zkušenosti v oblasti termovizního měření a vyvinuli speciální termokameru jako výukovou pomůcku, která pomůže žákům a studentům pochopit, jak fungují tepelné procesy v různých předmětech.

Co děláme

Vyrábíme termokamery určené pro výuku

Od roku 2020 jsme vyrobili celkem 98 termokamer.

Usilujeme o jejich využití ve školách a školíme k tomu učitele a lektory

Našimi školeními dosud prošlo 268 učitelů. S kamerami ve výuce pracovalo na 3373 žáků.

Tvoříme výukové materiály a pomůcky ve spolupráci s pedagogy

Aktuálně na webu naleznete 19 pokusů.

Budujeme síť distribučních center

Naším cílem je zpřístupnit termokamery školám pomocí partnerských distribučních center v regionech.

Naše vize

Chceme s mladou generací sdílet naše nadšení pro vědu a nové technologie a motivovat ji tak pro studium STEM (z angl. Science Technology Engineering Mathematics) oborů. Ukazujeme dětem, že ve své budoucí práci mohou objevovat, bádat a vytvářet nové věci, a že pro ně může být taková práce zábavná a naplňující. Předáváme jim, co je nám nebližší a v čem máme unikátní know-how. Pro náš výzkumný tým jsou tím už 20 let infračervené technologie a termovizní měření.

Zkušenosti s profesionálními termokamerami, jejich hardwarem a softwarem, jsme využili pro vývoj speciální termokamery pro vzdělávání 21. století, díky které děti uvidí neviditelné rozměry školních předmětů.

Náš příběh

Na popularizačních akcích pro školy jsme zjistili, že jsou termokamery skvělou pomůckou, jak vysvětlit dětem tepelné procesy napříč školními předměty. Náročným úkolem bylo navrhnout prototyp, který by byl cenově dostupný a snadno ovladatelný pro děti školního věku.

2019

Díky zkušenostem v oblasti termovizního měření pracujeme na vývoji softwaru a hardwaru termokamery.

2020

Testujeme první prototyp termokamery na workshopu ve spolupráci s plzeňským regionálním centrem Elixíru do škol a startujeme zapůjčování termokamer do škol v Plzeňském kraji díky grantu SPIE pro rok 2020/21.

2021

Spolupracujeme s pedagogy na vývoji doprovodných pomůcek a materiálů k termokameře. Pořádáme workshopy v dalších krajích díky grantu SPIE pro rok 2021/22. Otevíráme první dvě distribuční centra v Olomouci a v Brně. Navazujeme spolupráce s průmyslovými společnostmi (Valeo, Bosch) i veřejnými institucemi.