O projektu

Jsme tým z výzkumného centra NTC Západočeské univerzity v Plzni, který usiluje o modernizaci vzdělávání a popularizaci vědy.

Využili jsme své více jak dvacetileté zkušenosti v oblasti termovizního měření a vyvinuli speciální termokameru jako výukovou pomůcku, která pomůže žákům a studentům pochopit, jak fungují tepelné procesy v různých předmětech.

Co děláme

Nabízíme do výuky Edukity s termokamerami a pořádáme workshopy pro učitele

Podporujeme badatelsky orientovanou výuku a učení motivované zvědavostí. K profesnímu rozvoji pedagogů přispíváme pořádáním workshopů k využití termokamery ve výuce.

Vyrábíme termokamery a připravujeme doprovodné didaktické materiály a pomůcky ve spolupráci s pedagogy

Zapojení moderní technologie do výuky rozvíjí digitální dovedností dětí. Kromě termokamery pracujeme i na dalších pomůckách a náš vzdělávací program inovujeme pro různé školní předměty.

Spolupracujeme s průmyslovými podniky a reagujeme na jejich potřeby

Díky spolupráci s firmami jsme zapojili do našich aktivit více odborných škol. Náš program zaměřujeme na praktické dovednosti, aby studenty bavil a inspiroval.

Pořádáme soutěže a projektové dny ve školách

Podporujeme práci studentů na týmových dlouhodobých projektech. Chceme, aby zkoumali věci do hloubky, dokázali provést a zaznamenat měření termokamerou a své objevy prezentovat.

Budujeme síť distribučních center

Naším cílem je zpřístupnit Edukity školám prostřednictvím partnerských distribučních center v České republice i v zahraničí.

Vzděláváme online a přes sociální média

V době uzavření škol jsme termokameru rozšířili o funkci živého streamu na internet. K popularizaci vědy a komunikaci s učiteli a studenty využíváme sociální sítě.

Naše vize

Chceme s mladou generací sdílet naše nadšení pro vědu a nové technologie a motivovat ji tak pro studium STEM (z angl. Science Technology Engineering Mathematics) oborů. Ukazujeme dětem, že ve své budoucí práci mohou objevovat, bádat a vytvářet nové věci, a že pro ně může být taková práce zábavná a naplňující. Předáváme jim, co je nám nebližší a v čem máme unikátní know-how. Pro náš výzkumný tým jsou tím už 20 let infračervené technologie a termovizní měření.

Zkušenosti s profesionálními termokamerami, jejich hardwarem a softwarem, jsme využili pro vývoj speciální termokamery pro vzdělávání 21. století, díky které děti uvidí neviditelné rozměry školních předmětů.

Náš příběh

Na popularizačních akcích pro školy jsme zjistili, že jsou termokamery skvělou pomůckou, jak vysvětlit dětem tepelné procesy napříč školními předměty. Náročným úkolem bylo navrhnout prototyp, který by byl cenově dostupný a snadno ovladatelný pro děti školního věku.

2019

Díky zkušenostem v oblasti termovizního měření pracujeme na vývoji softwaru a hardwaru termokamery.

2020

Testujeme první prototyp termokamery na workshopu ve spolupráci s plzeňským regionálním centrem Elixíru do škol a startujeme zapůjčování termokamer do škol v Plzeňském kraji díky grantu SPIE pro rok 2020/21.

2021

Spolupracujeme s pedagogy na vývoji doprovodných pomůcek a materiálů k termokameře. Pořádáme workshopy v dalších krajích díky grantu SPIE pro rok 2021/22. Otevíráme první dvě distribuční centra v Olomouci a v Brně. Navazujeme spolupráce s průmyslovými společnostmi (Valeo, Bosch) i veřejnými institucemi.

Výroční zpráva projektu za rok 2021

2022

Budujeme síť distribučních center napříč ČR a prezentujeme projekt v zahraničí. Ve spolupráci s učiteli zaměřujeme náš vzdělávací program na specializovanější obory.

Výroční zpráva projektu za rok 2022

2023

Pokračujeme v rozvoji platformy, navazujeme další spolupráce a připravujeme e-learningový kurz pro učitele.

Výroční zpráva projektu za rok 2023