O projektu

Jsme tým z výzkumného centra NTC Západočeské univerzity v Plzni, který usiluje o modernizaci vzdělávání a popularizaci vědy.

Využili jsme své více jak dvacetileté zkušenosti v oblasti termovizního měření a vyvinuli speciální termokameru jako výukovou pomůcku, která pomůže žákům a studentům pochopit, jak fungují tepelné procesy v různých předmětech.

Co děláme

Vyrábíme termokamery určené pro výuku

Od roku 2020 jsme vyrobili celkem 75 termokamer.

Usilujeme o jejich využití ve školách a školíme k tomu učitele a lektory

Našimi školeními dosud prošlo 195 učitelů. S kamerami ve výuce pracovalo na 1587 žáků.

Tvoříme výukové materiály a pomůcky ve spolupráci s pedagogy

Aktuálně na webu naleznete 22 pokusů.

Budujeme síť distribučních center

Naším cílem je zpřístupnit termokamery školám pomocí partnerských distribučních center v regionech.

Náš cíl

Chceme nadchnout děti pro vědu a motivovat je ke studiu technických a přírodovědných oborů pomocí zapojení moderní technologie do výuky. Vysvětlujeme jim vyučovanou látku pomocí moderní optické pomůcky a zároveň je motivujeme k aktivnímu přemýšlení a kreativnímu objevování. Žáci a studenti mohou očima termokamery pozorovat tepelné výměny, chemické reakce, propustnost a odrazivost materiálů nebo třeba elektrické obvody. Hodiny fyziky, chemie, biologie a dalších předmětů se tak mohou stát pro děti badatelským zážitkem.

Náš příběh

Na popularizačních akcích pro školy jsme zjistili, že jsou termokamery skvělou pomůckou, jak vysvětlit dětem tepelné procesy napříč školními předměty. Náročným úkolem bylo navrhnout prototyp, který by byl cenově dostupný a snadno ovladatelný pro děti školního věku.

2019

Díky zkušenostem v oblasti termovizního měření pracujeme na vývoji softwaru a hardwaru termokamery.

2020

Testujeme první prototyp termokamery na workshopu ve spolupráci s plzeňským regionálním centrem Elixíru do škol a startujeme zapůjčování termokamer do škol v Plzeňském kraji díky grantu SPIE pro rok 2020/21.

2021

Spolupracujeme s pedagogy na vývoji doprovodných pomůcek a materiálů k termokameře. Pořádáme workshopy v dalších krajích díky grantu SPIE pro rok 2021/22. Hledáme soukromé i veřejné zdroje financování pro vybudování sítě distribučních center.