Pokusy

Fyzika

Porovnání tepelné vodivosti

Cílem pokusu je pomocí destiček z 5 různých materiálů vizualizovat rozdílnou dynamiku vedení tepla.

Základní sada pokusů

Pracovní list se základní sadou pokusů, na nichž můžete vyzkoušet termokameru LabIR Edu.

Zahřívání elektromotoru

  • Termotalent 20/21
  • 3. místo
Elektromotory jsou stroje, které přeměňují elektrickou energii na energii mechanickou.  Skládají se z nepohyblivé části zvané stator a z pohyblivé části zvané ...

Exotermické a endotermické reakce

  • Termotalent 20/21
  • 1. místo
Chemické reakce se dělí na exotermické (exotermní) a endotermické (endotermní) dle toho, zda se při nich teplo uvolňuje anebo je nutné ho ...

Přirozené tepelné jevy ve včelím úlu

  • Termotalent 20/21
Věděli jste, že včely si nevyhřívají celý úl, ale jen tzv. zimní chomáč ve tvaru koule?

Jaká je teplota vody ve vakuu?

  • Termotalent 20/21
  • 2. místo
Jaká je teplota vakua a jak se změní teplota vody ve vakuu? Platí vždy, že teplota vře při 100°C? Těmto ...

Jak využít termokameru

  • Termotalent 20/21
  • 3. místo
Co můžete s naší termokamerou snadno a bez složitých pomůcek pozorovat? Spoustu nápadů si pro vás připravil Badatelský ...

Smažení vajíček

Zajímavý pardox demonstrující záludnosti termovizního měření.

Rozpouštění pevných látek

Jaké tepelné reakce můžeme zaznamenat při rozpouštění tří pevných látek – louhu, kuchyňské soli a ledku amonného?

Pozorujeme tření termokamerou

Rypouš lysý

Vzácný holý hlodavec.

Inspirace: Domácnost

Jak by vypadal Váš domov pohledem termokamery? Nechte se inspirovat k zajímavým objevům!

Inspirace: Zvířata

Studený jako psí čumák? Podívejte se na zajímavé snímky zvířecí říše.

Inspirace: Tepelné úniky budov

Jedním z nejčastějších užití termokamer je pozorování tepelných úniků budov. Jak to vypadá?

Inspirace: Lidské tělo

Co vše ukáže termokamera? Inspirujte se zajímavými snímky pořízenými výzkumníky NTC ZČU v Plzni.

Vrtání

Pozorujte očima termokamery vrtání do různých materiálů na soustruhu.

Létající plechovka

Klasický pokus s laboratorním zážehem tentokrát očima termokamery.

Letecká termografie

Poznáte na záznamu vodní plochy? Jsou teplejší či studenější než okolí? Která místa na záběru se jeví nejchladnější...

Soustruh

Podívejte se na práci soustruhu okem termokamery.

Tučňáci v Plzeňské ZOO

Pozorování tučňáků v jejich výběhu v Zoologické zahradě města Plzeň. Poznáte, proč jsou někteří teplejší a jiní studeně...