Pokusy

Všechny pokusy

Porovnání tepelné vodivosti

Cílem pokusu je pomocí destiček z 5 různých materiálů vizualizovat rozdílnou dynamiku vedení tepla.

Základní sada pokusů

Pracovní list se základní sadou pokusů, na nichž můžete vyzkoušet termokameru LabIR Edu.

Proč mají zebry pruhy?

Infračervené záběry zebry Chapmannovy jsou ze Zoo Plzeň. Ukazují, že jsou její černé pruhy na slunci výrazně teplejší než bílé. ...

Exotermické a endotermické reakce

  • Termotalent 20/21
  • 1. místo
Chemické reakce se dělí na exotermické (exotermní) a endotermické (endotermní) dle toho, zda se při nich teplo uvolňuje anebo je nutné ho ...

Zahřívání elektromotoru

  • Termotalent 20/21
  • 3. místo
Elektromotory jsou stroje, které přeměňují elektrickou energii na energii mechanickou.  Skládají se z nepohyblivé části zvané stator a z pohyblivé části zvané ...

Přirozené tepelné jevy ve včelím úlu

  • Termotalent 20/21
Věděli jste, že včely si nevyhřívají celý úl, ale jen tzv. zimní chomáč ve tvaru koule?

Jaká je teplota vody ve vakuu?

  • Termotalent 20/21
  • 2. místo
Jaká je teplota vakua a jak se změní teplota vody ve vakuu? Platí vždy, že teplota vře při 100°C? Těmto ...

Jak využít termokameru

  • Termotalent 20/21
  • 3. místo
Co můžete s naší termokamerou snadno a bez složitých pomůcek pozorovat? Spoustu nápadů si pro vás připravil Badatelský ...

Smažení vajíček

Zajímavý pardox demonstrující záludnosti termovizního měření.

Pozorujeme tření termokamerou

Jak rychle se zahřeje hřídel vrtačky a jak dlouho trvá chladnutí? To nejlépe zaznamenáte s naší termokamerou. Natočte si ...

Rozpouštění pevných látek

Jaké tepelné reakce můžeme zaznamenat při rozpouštění tří pevných látek – louhu, kuchyňské soli a ledku amonného?

Spalování organických látek

Chemický pokus se spalováním organických látek jsme natočili naší HD termokamerou a výsledek. I pro učitele chemie s ...

Tučňáci v Plzeňské ZOO

Pozorování tučňáků v jejich výběhu v Zoologické zahradě města Plzeň. Poznáte, proč jsou někteří teplejší a jiní studeně...

Létající plechovka

Klasický pokus s laboratorním zážehem tentokrát očima termokamery.

Rypouš lysý

Vzácný holý hlodavec.

Soustruh

Podívejte se na práci soustruhu okem termokamery.

Letecká termografie

Poznáte na záznamu vodní plochy? Jsou teplejší či studenější než okolí? Která místa na záběru se jeví nejchladnější...

Vrtání

Pozorujte očima termokamery vrtání do různých materiálů na soustruhu.

Model klimatizace

Návod ke vzdělávací pomůcce​ vysvětlující prinicip Peltierových článků