Zahřívání elektromotoru


Elektromotory jsou stroje, které přeměňují elektrickou energii na energii mechanickou. 

Skládají se z nepohyblivé části zvané stator a z pohyblivé části zvané rotor, neboli kotva, která se otáčí uvnitř statoru. 

Fungují na principu, kdy se průchodem elektrického proudu vinutím statoru a vinutím rotoru vytváří dvě magnetická pole, která na sebe vzájemně působí přitažlivými
a odpudivými silami tak, že se rotor otáčí.

Proč se elektromotor zahřívá a jak lze zabránit jeho přehřátí? Tím se zabýval tým termovědátorů z Masarykova gymnázia Plzeň. 

 

Co vás pokus naučí? 

  • co je asynchronní motor? 

  • jaké existují druhy asynchronních motorů? 

  • proč se elektromotor zahřívá?

  • jak lze zajistit chlazení motoru?


Tento pokus vytvořili: Adam Zdeněk Sysel, Jan Borkovec, Jindřich Psutka, Jan Havránek, Jan Kindelmann v rámci soutěže TERMOTALENT 2020/21 pod vedením paní učitelky Bc. Petry Štumpfové, Masarykovo gymnázium Plzeň

Zahřívání elektromotoru

Zahřívání elektromotoru

Zahřívání elektromotoru

Zahřívání elektromotoru

Zahřívání elektromotoru

Publikováno 1. 07. 2022 pod mezinárodní licencí Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.
Licence Creative Commons
Doporučená citace díla:

"Pokus: Zahřívání elektromotoru, autor: . Publikováno pod licencí CC BY-NC-SA 4.0"

Další experimenty