Zahřívání elektromotoru


Elektromotory jsou stroje, které přeměňují elektrickou energii na energii mechanickou.  Skládají se z nepohyblivé části zvané stator a z pohyblivé části zvané ...

Zahřívání elektromotoru

Zahřívání elektromotoru

Zahřívání elektromotoru

Zahřívání elektromotoru

Zahřívání elektromotoru

Publikováno 1. 07. 2022 pod mezinárodní licencí Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.
Licence Creative Commons
Doporučená citace díla:

"Pokus: Zahřívání elektromotoru, autor: . Publikováno na webu edu.labir.cz pod licencí CC BY-NC-SA 4.0"

Další experimenty