Zahřívání elektromotoru


Obtížnost provedení

Elektromotory jsou stroje, které přeměňují elektrickou energii na energii mechanickou. 

Skládají se z nepohyblivé části zvané stator a z pohyblivé části zvané rotor, neboli kotva, která se otáčí uvnitř statoru. 

Fungují na principu, kdy se průchodem elektrického proudu vinutím statoru a vinutím rotoru vytváří dvě magnetická pole, která na sebe vzájemně působí přitažlivými
a odpudivými silami tak, že se rotor otáčí.

Proč se elektromotor zahřívá a jak lze zabránit jeho přehřátí? Tím se zabýval tým termovědátorů z Masarykova gymnázia Plzeň. 

 

Co vás pokus naučí? 

  • co je asynchronní motor? 

  • jaké existují druhy asynchronních motorů? 

  • proč se elektromotor zahřívá?

  • jak lze zajistit chlazení motoru?


Tento pokus vytvořili: Adam Zdeněk Sysel, Jan Borkovec, Jindřich Psutka, Jan Havránek, Jan Kindelmann v rámci soutěže TERMOTALENT 2020/21 pod vedením paní učitelky Bc. Petry Štumpfové, Masarykovo gymnázium Plzeň

Zahřívání elektromotoru

Zahřívání elektromotoru

Zahřívání elektromotoru

Zahřívání elektromotoru

Zahřívání elektromotoru

Další experimenty