Pozorujeme tření termokamerou


Jak rychle se zahřeje hřídel vrtačky a jak dlouho trvá chladnutí? To nejlépe zaznamenáte s naší termokamerou. Natočte si video a následně určete časový průběh zahřívání a chladnutí.

 

Tento pokus vytvořil: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., Vedoucí katedry aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

  

Publikováno 1. 07. 2022 pod mezinárodní licencí Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.
Licence Creative Commons
Doporučená citace díla:

"Pokus: Pozorujeme tření termokamerou, autor: . Publikováno pod licencí CC BY-NC-SA 4.0"

Další experimenty