Pozorujeme tření termokamerou


Obtížnost provedení

Jak rychle se zahřeje hřídel vrtačky a jak dlouho trvá chladnutí? To nejlépe zaznamenáte s naší termokamerou. Natočte si video a následně určete časový průběh zahřívání a chladnutí.

 

Tento pokus vytvořil: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., Vedoucí katedry aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

  

Další experimenty