Změna teploty člověka zapřičiněná pohybem


Obtížnost provedení
Složky

Další experimenty