Plášť neviditelnosti

Předměty

Přenos tepla je proces, kdy se teplo přenáší z jednoho místa na druhé. Tento proces se vyskytuje přirozeně v přírodě a má mnoho využití v různých aplikacích. Jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují přenos tepla, jsou materiály, které teplo přenášejí. V tomto pokusu se budeme zabývat tím, jak závisí průchod tepla u různých materiálů.

Co pokus naučí

Pokus demonstruje různé typy přenosu tepla různými materiály.

Proudění - plastová nádoba
Vedením - laboratorní plášť a izotermická folie

Vybavení

Izotermická folie, laboratorní plášť, plastová nádoba, skleněná tabule, termokamera

Autor

Gymnázium Dačice

Matyáš Kadrnožka - septima
Hanuš Musel - septima
Veronika Nečadová - 4. ročník
Lukáš Rella - septima

Publikováno 7. 03. 2023 pod mezinárodní licencí Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.
Licence Creative Commons
Doporučená citace díla:

"Pokus: Plášť neviditelnosti, autor: Lovci mamutů (Gymnázium Dačice). Publikováno na webu edu.labir.cz pod licencí CC BY-NC-SA 4.0"

Další experimenty