V hlavní roli led, voda a ...


Jedná se o sadu 4 experimentů demonstrujících tání ledu za různých podmínek a 1 badatelskou úlohu s výrobou zmrzliny z různých smetan v ledu s různým typem solí.

Co pokus naučí

Experimenty:

1. Snižování teploty tání ledu přidáním různých solí

2. Tání ledu ve vodě, osolené a oslazené vodě

3. Tání ledu se zátěží a bez zátěže

4. Tání ledu ve vodě, oleji a kombinaci vody a oleje

 

Badatelská úloha:

Výroba zmrzliny z různých druhů smetany v ledové směsi s různými druhy soli

 

Pokus ukazuje chování ledu během tání v různých situacích v závislosti na hustotě okolní kapaliny nebo ledu, hydrofobii okolní kapaliny nebo při přidání různých solí a snížení teploty tání.

Demonstrované jevy: hustota látek, hydrofobie, tání ledu, teplota tání, vlastnosti látek, hustotní vrstvy kapaliny, přenos energie, endotermické a exotermické reakce

Vybavení

  • termokamera
  • stopky
  • led
  • matička nebo jiná zátěž v ledu
  • voda
  • sůl, cukr, olej, různé druhy smetany, různé druhy soli
  • misky a kádinky/kelímky, lžičky/míchátka

Autor

Mikuláš a holčičky, Gymnázium Stříbro

Tereza Brunclíková, Karolína Buhlová, Tereza Burešová, Mikuláš Eberl, Šárka Janoušková, Monika Mahdalová, Adéla Stodolová, Michaela Sůvová, Nina Tjunikovová

Publikováno 31. 03. 2023 pod mezinárodní licencí Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.
Licence Creative Commons
Doporučená citace díla:

"Pokus: V hlavní roli led, voda a ..., autor: Mikuláš a holčičky (Gymnázium Stříbro). Publikováno na webu edu.labir.cz pod licencí CC BY-NC-SA 4.0"

Další experimenty